Assign modules on offcanvas module position to make them visible in the sidebar.

Testimonials

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipisicing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua.
Sandro Rosell
FC Barcelona President
Gwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywna
 

20201112175519 download
Czy zastanawialiście się kiedyś, co dzieje się ze zużytym olejem samochodowym po dokonaniu wymiany na nowy? Każdego roku, wedle danych szacunkowych, w Polsce jest generowanych około 100 tys. ton oleju przepracowanego pochodzącego z silników samochodowych. Odpadów olejowych nie wolno wyrzucać. Po zmagazynowaniu są one poddawane procesom regeneracji. Co dzieje się przepracowanym olejem silnikowym?

 

Zużyty olej stanowi odpad niebezpieczny i podlega utylizacji zgodnie z przepisami określonymi w ustawie. Nie wolno wylewać go do kanalizacji ani pozbywać się w inny sposób niż poprzez przekazanie do regeneracji lub unieszkodliwienia. Na terenie naszego kraju funkcjonują wyspecjalizowane firmy zajmujące się odbiorem przepracowanych olejów silnikowych, które odpowiadają za jego odzysk lub dalsze przekazanie odpowiednim jednostkom. Surowiec ten posiada wartość handlową, dlatego na rynku funkcjonują firmy oferujące skup oleju przepracowanego.

Przed przyjęciem do regeneracji olej musi jednak spełniać określone wymagania jakościowe. Należą do nich między innymi posiadanie zerowej zawartości szkodliwych substancji tworzących emulsje olej-woda oraz posiadanie zawartości wody na poziomie mniejszym niż 10 procent, jak również chloru do maksymalnego poziomu 0,2 procenta. Zawartość metali w oleju musi być mniejsza od 0,5 procenta. Ściśle określona jest także temperatura zapłonu oleju.

 

Skup oleju przepracowanego – co dalej?

Olej przepracowany oddany do skupu jest następnie poddawany regeneracji mającej na celu umożliwienie jego dalszego wykorzystania np. w roli paliwa dla cementowni, tartaków, w roli oleju bazowego do produkcji olejów smarowych, w produkcji tworzyw sztucznych i biopaliw.

Na wstępnym etapie, w specjalnych zbiornikach, z oleju oddzielane są woda oraz zanieczyszczenia stałe. Poszczególne frakcje ulegają rozwarstwieniu, a czysty już olej odpadowy zbiera się na dnie zbiornika. Woda i zanieczyszczenia gromadzą się nad nim. Po owym procesie, nazywanym sedymentacją, ilość odzyskanego surowca do powtórnego wykorzystania jest mniejsza niż pierwotna ilość oleju odpadowego.

Dopiero gdy zużyty olej nie podlega już dalszemu przetwarzaniu i nie nadaje się do dalszego wykorzystania, może zostać poddany procesowi unieszkodliwienia – którego nie należy mylić z utylizacją. Poprzez utylizację rozumiemy recykling olejów, nie zaś, jak zwykło się przyjmować, ich zniszczenie. Konieczność poddawania oleju procesom odzyskiwania jest określona ustawą i nie ma możliwości unieszkodliwiania oleju, który nadaje się jeszcze do dalszego wykorzystania.

 

Newsletter