BiznesGospodarkaNowe technologie

Dokumentacja techniczna maszyn

Na producentów maszyn przemysłowych nałożono kilka zobowiązań, których wypełnienie stanowi swoista gwarancję bezpieczeństwa operatorów, a także efektywnego wykorzystania danej maszyny w procesie produkcyjnym. Dyrektywa maszynowa 2006/42/WE sprawia, że przed wprowadzeniem maszyny do obrotu lub użytku oraz nadaniem oznaczenia CE każdy producent musi przygotować dokumentację techniczną. Dokument ten musi być zgodny z załącznikiem nr VII wspomnianej wcześniej dyrektywy. Posiadanie takiej dokumentacji pozwala na uniknięcie ewentualnych kar podczas kontroli organów nadzoru rynku. Z góry określony jest również schemat kompletnej dokumentacji maszynowej. Powinna ona zostać przygotowana przez zespół, w którego skład wchodzą konstruktor, automatyk, a także inne osoby zaangażowane w proces projektowania urządzenia. Technoma to doświadczona, renomowana i godna zaufania firma oferująca usługi z zakresu automatyki przemysłowej, automatyzacji procesów, a także bezpieczeństwa maszyn. Nasz zespół fachowców przygotuje dokumentację maszyn dla Twojego przedsiębiorstwa.

Dokumentacja maszynowa – wymogi dyrektywy maszynowej

Prowadzenie firmy, w której za procesu produkcyjne odpowiadają specjalistyczne maszyny przemysłowe, wymaga od każdego przedsiębiorcy zadbania o pewne kwestie, których nie przestrzeganie może wiązać się za nałożeniem przez konkretne organy stosownej kary. Wprowadzenie dyrektywy maszynowej 2006/42/WE stwarza konieczność posiadania przez każdą firmę określonej dokumentacji technicznej maszyn, zgodnej z VII załącznikiem tejże dyrektywy. Odpowiednia kontrola, poprzedzająca stworzenie takiej dokumentacji, gwarantuje pracodawcy bezpieczeństwo użytkowania maszyn, a przy okazji – prowadzą do poprawy efektywności pracy maszyny.

 

Wytyczne z zakresu spełniania wymagań zasadniczych – w trosce o bezpieczeństw

Wymagania zasadnicze, które pojawiają się w dokumencie, dotyczą przede wszystkim procedury oceny zgodności wyposażenia sprzętu, zweryfikowania stopnia dostosowania maszyny do zakresu jej pracy, a także bezpieczeństwa jej użytkowania przez operatora. W tym zakresie w dokumentacji wymagana jest m.in. szczegółowa instrukcja obsługi maszyny, zawierająca informacje na temat jej konserwacji, naprawy, parametrów materiałów obrabianych oraz narzędzi.

 

Dokumentacja techniczna maszyn przykład – co wchodzi w skład

Dokumentacja techniczna maszyn przykład powinna zawierać opis ogólny, deklarację zgodności do poszczególnych części maszyny, rysunki i schematy, instrukcję obsługi maszyny, pomiary, wykaz wymagań zasadniczych, ocenę ryzyka, wykaz norm, obliczenia (np. wytrzymałościowe) oraz deklarację zgodności i tabliczkę znamionową z oznakowaniem CE.

 

Technoma – przygotujemy dokumentację techniczną maszyn dla Twojej firmy

Technoma to firma od lat działająca z powodzeniem w branży automatyki przemysłowej, automatyzacji procesów oraz oceny bezpieczeństwa maszyn. Każda firma musi posiadać dokumentację maszynową, a my w ramach kompleksowych działań dostosowanych do potrzeb klienta pomożemy ją przygotować. Zakres dokumentacji jest różny dla maszyn starych i nowych. Dla zespołu Technoma nie ma wyzwań nie do pokonania, przygotujemy profesjonalną dokumentacje niezależnie od wieku sprzętu i stopnia jego eksploatacji. Oferujemy również usługi z zakresu dostosowania maszyn i ich audytu.