Lifestyle

SNH Drones — szkolenia NSTS-01 i NSTS-02 – jakie dają uprawnienia?

By móc samodzielnie oceniać bezpieczną odległość od osób postronnych i przeprowadzać operacje dronami w terenie zabudowanym niezbędne jest, posiadanie odpowiednich kwalifikacji. SNH Drones oferuje szkolenia z kategorii szczególnej NSTS-01 i NSTS-02, dzięki którym uzyskasz certyfikat pilota drona UAVO VLOS. Czym kategoria szczególna różni się od otwartej? Jakie uprawnienia będziesz posiadać jako pilot BSP? Co obejmuje szkolenie? Sprawdź, w naszym poradniku.

 

Uprawnienia do lotów w kategorii szczególnej i kategorii otwartej – poznaj różnice

Wprowadzone na początku 2021 roku przepisy unijne zmieniły zasady korzystania z BSP. Opracowane zasady mają na celu zwiększenie bezpieczeństwa  użytkowania dronów, które mogą stanowić zagrożenie na ziemi i w powietrzu. Niezależnie więc, czy chcesz wykonywać operacje w celach prywatnych, czy też komercyjnych musisz posiadać odpowiednie uprawnienia. Wyjątek stanowią użytkownicy dronów korzystających z BSP o masie poniżej 250 g, które w UE zostały uznane za zabawkę.

Operacje wykonywane dronami o masie powyżej 250 g  zostały podzielone na:

 • loty niskiego ryzyka podlegające pod kategorię otwartą,
 • operacje średniego ryzyka, które obejmuje kategoria szczególna.

Loty w kategorii otwartej mogą być wykonywane jedynie w zasięgu wzroku pilota lub obserwatora. W oparciu o wymogi i ograniczenia operacyjne została podzielona na trzy podkategorie A1, A2 oraz A3. Operacje w kategorii otwartej są znacznie ograniczone, a odległości od osób postronnych są ściśle określone. By wykonywać loty niskiego ryzyka, wystarczy przejść szkolenie oraz zdać egzamin online. Co więcej, nie potrzebujesz zezwolenia od ULC na wykonywanie lotów. Kategoria otwarta jest dedykowana osobom, które zaczynają przygodę z dronami, lub wykonują loty hobbystycznie poza terenem zabudowanym.

Jeśli jednak naprawdę chcesz korzystać ze swojego bezzałogowego statku powietrznego, będzie musiał zrobić certyfikat UAVO VLOS lub BVLOS.

 

Szkolenia NSTS 01 i NSTS-02 – jakie dają uprawnienia?

Decydując się na zrobienie certyfikatu pilota drona, musisz wybrać odpowiednie szkolenie. W ofercie SNH Drones dostępne są szkolenia z kategorii szczególnej VLOS NSTS-01 (dla dronów o masie do 4 kg) oraz NSTS-02 https://snhdrones.pl/produkt/nsts-02/ (drony o masie do 25 kg). Umożliwiają wykonywanie operacji dronami w obrębie wzroku pilota lub obserwatora. Scenariusze z kategorii szczególnej BVLOS NSTS-05 oraz NSTS-06 pozwalają na przeprowadzanie operacji dronami w obrębie raz poza obrębem wzroku pilota do 2 km.

Posiadając certyfikat UAVO VLOS, jednego z dwóch scenariuszy będziesz miał uprawnienia do:

 • Wykonywać operacje do wysokości 120 m od najniższego punktu powierzchni Ziemi;
 • Wykonywania lotów w odległości 50 m w poziomie od sztucznej przeszkody o wysokości przekraczające 50 m, np. budynkiem;
 • Przeprowadzania lotów nad osobami postronnymi;
 • Samodzielnej oceny bezpiecznej odległości od ludzi;
 • Latania nad terenem zabudowanym;
 • Wykonywania operacji zarówno w celach rekreacyjnych, jak i zarobkowych;
 • Posiadania przynajmniej jednego obserwatora lotu, nie musisz więc pozostawać w stałym kontakcie wzrokowym z twoim BSP, w celu przekazywania informacji przez obserwatora niezbędna jest łączność dwukierunkowa, np. telefon, krótkofalówka, walkie-talkie;
 • Przeprowadzania lotów FVP – są to loty z zastosowaniem gogli z widokiem kamery, przy stosowaniu się do ograniczeń – wysokość nie większa niż 50 m nad poziomem ziemi oraz odległości nie większej niż 500 m od operatora.

 

Co obejmuje szkolenie UAVO VLOS?

Szkolenia oferowane przez SNH Drones podzielone zostały na część teoretyczną i praktyczną. Zajęcia teoretyczne odbywają się online i trwają dwa dni. W ciągu 12 godzin wykładów zdobywasz wiedzę dotyczącą:

 • Meteorologii;
 • Działania systemów bezzałogowych statków powietrznych;
 • Przepisów lotniczych obowiązujących w powietrzu oraz na ziemi;
 • Ograniczeń możliwości człowieka przy sterowaniu dronem;
 • Procedur operacyjnych;
 • Osiągów BSP podczas lotów;
 • Technicznych, a także operacyjnych środków ograniczających ryzyko w czasie wykonywania operacji na ziemi oraz w powietrzu.

Szkolenie praktyczne odbywa się w terenie na sprzęcie dostarczanym przez firmę. W czasie 8 godzin zająć praktycznych nauczysz się:

 • Niezbędnych czynności przed startem i po zakończeniu lotu dronem;
 • Najważniejszych procedur potrzebnych w trakcie operacji;
 • Procedur niezbędnych w sytuacjach zagrożenia, między innymi podczas awarii drona.

Całość szkolenia zakończona jest egzaminem, również podzielonym na część teoretyczną oraz praktyczną.

 

O czym trzeba pamiętać, wykonywając loty w ramach kategorii szczególnej?

Niezależnie czy posiadasz uprawnienia z kategorii otwartej, czy szczególnej, jako pilot drona musisz pamiętać o obowiązku rejestracji na stornie Urzędu Lotnictwa Cywilnego. W tym celu niezbędne jest utworzenie konta użytkownika. Następnie zaś otrzymasz odpowiedni numer operatora, który musi zostać umieszczony na dronie, lub dronach, z których korzystasz. Dotyczy to wszystkich pilotów dronów o masie powyżej 250 g lub wyposażonych w kamerkę (niezależnie od masy). Posiadany numer niezbędny będzie również przy rejestracji lotu w aplikacji DroneRadar. Jest to tzw. Chek-in, który należy wykonać przed każdą operacją.

Loty z kategorii szczególnej wymagają weryfikacji, a w niektórych sytuacjach również zgody Urzędu Lotnictwa Cywilnego. Jako pilot drona możesz skorzystać z jednej z dwóch metod.

Złożyć oświadczenie, o operacji zgodnej ze scenariuszem standardowym kategorii szczególnej. Dotyczy to lotów, których paramenty wykraczają poza kategorię otwartą.

Złożyć wniosek o zezwolenie na operację, której parametry wychodzą  poza zakres kategorii otwartej, a także scenariusza standardowego kategorii szczególnej. W tym celu niezbędne jest dokonanie oceny ryzyka, z zastosowaniem:

 • Metodologii SORA (Specific operations risk assessment)
 • Predefiniowanej oceny ryzyka – PDRA-Predefined risk assessment – jest to uproszczona metoda oceny ryzyka operacji z zastosowaniem dronów, opracowana przez EASA.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *