GospodarkaWiadomości

Jak przygotować się do postępowania o upadłości konsumenckiej?

Ogłoszenie upadłości konsumenckiej wymaga spełnienia kilku kryteriów prawnych oraz dopełnienia wielu formalności, które są egzekwowane na podstawie przepisów ustawy Prawo upadłościowe z dnia 28 lutego 2003 r. Zanim udasz się do prawnika, który pomoże Ci przejść przez proces upadłościowy, sprawdź jak przygotować się do takiego postępowania.

Postępowanie upadłościowe – od czego zacząć?

Podstawową przesłanką, którą należy spełnić, żeby ogłosić upadłość, jest osiągnięcie stanu niewypłacalności. Osoba, która jest niewypłacalna to taka, która nie jest w stanie spłacać swoich długów przez okres co najmniej 3 miesięcy. Dodatkowo stan ten musi być trwały, ponieważ w przeciwnym wypadku sąd może oddalić wniosek i uznać go za bezzasadny. Z tego powodu przed wniesieniem pisma do sądu, osoba starająca się o oddłużenie powinna starannie przeanalizować swoje finanse, ustalić liczbę wierzycieli oraz wszystkich nieuregulowanych zobowiązań. Na stronie internetowej Ministerstwa Sprawiedliwości znajduje się formularz, w którym należy umieścić wszystkie niezbędne dane i wartości potrzebne do ustalenia, czy osoba zadłużona faktycznie spełnia kryteria niewypłacalności.

W uzasadnieniu wniosku dłużnik powinien opisać okoliczności, w jakich doszło do powstania stanu niewypłacalności. Ważne, by wykazać, jaka była przyczyna powstania długów. Informacje o przyczynieniu się dłużnika do swojej sytuacji finansowej nie mają wpływu na samo ogłoszenie upadłości, ale będą brane pod uwagę na ostatnim etapie rozstrzygnięcia postępowania upadłościowego. W fazie końcowej, kiedy sąd orzeka o umorzeniu zobowiązań i ustala plan spłaty, bądź oddala wniosek o ustalenie takiego planu, przyczyny powstania niewypłacalności mają istotne znaczenie.

Wniosek o ogłoszenie upadłości

Jeśli znalazłeś się w trudnej sytuacji finansowej i interesuje Cię upadłość konsumencka Gdańsk, najlepszym wyjściem będzie skontaktowanie się z prawnikiem, który przygotuje dla Ciebie wniosek o ogłoszenie upadłości. Osoba wnioskująca o upadłość powinna dokładnie określić stan swojego majątku, czyli oszacować wartość wszystkich posiadanych nieruchomości, ruchomości, udziałów w spółkach oraz innych praw majątkowe. Wszystkie części majątkowe zostaną przejęte przez syndyka, który od tej pory ma prawo nimi rozporządzać. Masa upadłościowa, czyli wszystkie składniki majątku zostaną sprzedane, środki pieniężne pozyskane z tego tytułu przeznaczone na spłatę wierzycieli i pokrycie kosztów postępowania.

W okresie dwunastu miesięcy przed dniem złożenia wniosku o ogłoszenie upadłości, osoba starająca się o ogłoszenie upadłości powinna zachować ostrożność w przypadku czynności prawnych takich jak sprzedaży, czy darowizna, która jest składnikiem majątku. Takie działanie może się okazać z punktu widzenia prawa bezskuteczne, czego skutkiem będzie przekazanie do masy upadłości określonego składnika majątkowego.

Należy pamiętać, że Informacje podane we wniosku o ogłoszenie upadłości, ze szczególnym uwzględnieniem posiadanego majątku oraz liczby wierzycieli, mają decydujący wpływ na czas oraz tryb postępowania.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *