Biznes

Wnoszenie aportu do spółki

Żeby powstała spółka z ograniczoną odpowiedzialnością każdy ze wspólników musi coś wnieść. Musi to być zarówno wkład pieniężny jak i niepieniężny. Jest to również konieczność, która otwiera przed nami możliwość korzystania z pewnych udziałów.

 

Czym jest dokładnie aport?

Aport niepieniężnym wniesionym wkładem w spółkę. Musi być realny i mieć określoną wartość majątkową. Jest to forma jakiejś wartości niematerialnej lub rzecz. Po przeniesienie go do spółki, spółka będzie posiadać wszelkie prawa do niego.

 

Co może być przedmiotem aportu?

Przedmioty aportu dzielą się na rzeczowe oraz niematerialne. Jest to przedmiot zbywalny, którego może zostać określona wartość majątkowa i może być postrzegany jako aktywa przy sporządzaniu bilansu finansowego. W związku z tym aportem w świetle prawa nie mogą być świadczenia usług lub pracy ani prawa niezbywalne.

Przedmiotami rzeczowymi, które mogą stanowić niepieniężny wkład są m.in urządzenia, nieruchomości, surowce pojazdy oraz inne środki transportu. Środki niematerialne, które możemy wnieść to patenty, licencje, znaki towarowe lub prawa autorskie.

Podmiotem aportu może być również przedsiębiorstwo rozumiane w sposób całościowy, czyli zespół elementów materialnych oraz niematerialnych, które już są zorganizowane oraz przystosowane do prowadzenia działalności gospodarczej.

 

Schemat wnoszenia aportu do spółki

Na początku wnoszenia wkładu do spółki jest określana jego forma. W przypadku aportu należy przedstawić przedmiot wkładu, dane osoby, która go wnosi oraz liczę i wartości udziałów, które nabywamy za sprawą wprowadzenia portu. Wniesiony do spółki aport jest przeznaczony do jej pełnej dyspozycji.

Wspólnik może wnieść aport jedynie po wypełnieniu formularza KRS-W3 (informuje on o podwyższeniu kapitału zakładu) oraz zgłoszenia spółki do sądu rejonowego. Zmiany pojawiają się również na umowie spółki i muszą uwzględnić wszystkie informacje o aporcie. W tym celu sporządzany jest akt notarialny. Jedynie on ma wartość faktyczną wedle prawa w przypadku zmian w kapitale spółki.

Umowa zawierana jest między wspólnikiem, a spółką i jej przedmiotem jest wniesienie umówionego aportu, który powiększy majątek spółki. Jest to umowa zobowiązująca, po podpisaniu wspólnik musi się z niej wywiązać ponieważ zaczynają go obowiązywać dodatkowe prawa. Jednocześnie nabywca (spółka) uzyskuje całkowity dostęp do wkładu. Umowa ta zabezpiecza obie strony przed ewentualnymi nieporozumiewaniami.

Przed włożeniem aportu do wkładu firmy musi zostać przeprowadzona jego wycena.

Jeżeli chcesz pozyskać większą wiedzę na temat sposobów wyceniania aportu oraz osób, które są za to odpowiedzialne zapoznaj się z informacjami dostępnymi na stronie biurospolki.pl.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *