Wiadomości

Województwo małopolskie obejmuje rolę partnera krynickiego Forum w 2023!

Przybliżając się do września 2023 roku, Województwo Małopolskie obejmuje główną rolę partnera w Krynica Forum. To wyjątkowe spotkanie, planowane w Krynicy-Zdroju w dniach 13-15 września, staje się synonimem współpracy z Krakowem. Forum nie tylko jest platformą dla biznesu o globalnym zasięgu, ale także stanowi arenę debaty o relacjach polsko-koreańskich.

 

Małopolska osiąga niebywały sukces, zdobywając wyjątkowe wyróżnienie „Europejskiego Regionu Przedsiębiorczości 2024” podczas posiedzenia Komitetu Regionów UE w lipcu. To wyróżnienie, nigdy wcześniej nieprzyznawane w trzynastoletniej historii tego konkursu, podkreśla wyjątkowy wkład Małopolski w rozwój przedsiębiorczości na skalę europejską.

Jak czytamy w informacji prasowej, w obliczu zmieniającej się sytuacji geopolitycznej po konflikcie na Ukrainie Małopolska przyjmuje rolę wsparcia i planów odbudowy kraju. Aspekty związane z tym procesem stanowią kluczowy element dyskusji na Krynica Forum 2023. Charakteryzując się dużą liczbą firm z kapitałem ukraińskim, Małopolska tworzy integralny ekosystem innowacji, w którym Ukraińcy przyczyniają się do odbudowy swojej gospodarki. To tylko jeden z filarów tej inicjatywy.

Przenosząc wzrok na obszar kosmiczny, woj. małopolskie zyskuje nową rolę jako uczestnik międzynarodowego stowarzyszenia „Sieć Regionów Europejskich wykorzystujących Technologie Kosmiczne NEREUS”. To strategiczne partnerstwo otwiera drzwi do dialogu dotyczącego technologii kosmicznych i innowacji, wpływając na rozwój gospodarczy i międzynarodowy dialog w obszarze kosmicznym. Ta nowa przestrzeń stwarza możliwość dynamicznej dyskusji zarówno na płaszczyźnie biznesowej, strategicznej, jak i naukowej.

Inicjatywa Awangarda staje się istotnym aspektem rozwoju przedsiębiorstw na Krynica Forum 2023. Forum to miejsce, w którym odbywają się rozmowy i wdrażane są inicjatywy biznesowe w epoce dynamicznego rozwoju nowych technologii. W roli założyciela Inicjatywy Awangarda, Małopolska odgrywa kluczową rolę w kształtowaniu nowych technologii i inicjatyw. Współpraca w ramach tej sieci wspomaga innowacyjny rozwój małopolskich.

 

Co trzeba wiedzieć o Forum Ekonomicznym w Krynicy?

Historia Forum Ekonomicznego w Krynicy ma swoje korzenie w dalekiej przeszłości, a jej rozwój ukazuje się jako fascynująca podróż przez czas. To znaczące spotkanie, organizowane przez wiele lat, stanowi wyjątkową platformę dla liderów biznesu, polityki i nauki.

Jej celem jest tworzenie przestrzeni wymiany myśli, doświadczeń i wizji na temat przyszłości gospodarki. Początki tego wydarzenia sięgają odległych czasów, kiedy to powstała idea stworzenia miejsca, gdzie można swobodnie debatować nad wyzwaniami ekonomicznymi. W miarę upływu lat, Krynica Forum przekształciła się w arenę, na której spotykają się kluczowi decydenci, aby omawiać istotne kwestie ekonomiczne, polityczne i społeczne.

Warto także przyjrzeć się bliżej ewolucji Forum Ekonomicznego w Krynicy, aby poznać genezę i rozwój tego znaczącego wydarzenia. To wyjątkowe spotkanie, trwające od wielu lat, stanowi platformę dla czołowych postaci świata biznesu, polityki i nauki, umożliwiając im wymianę idei i doświadczeń.

 

Małopolska a odbudowa Ukrainy?

W obliczu zmian geopolitycznych, Małopolska widzi swoją rolę w procesie wsparcia i odbudowy kraju po rosyjskiej inwazji na Ukrainę. Temat ten będzie jednym z punktów dyskusji na Krynica Forum 2023. Małopolska, z dużą liczbą firm z kapitałem ukraińskim i aktywnie zaangażowaną społecznością, chce istotną rolę w odbudowie gospodarki tego kraju.

Województwo chce też pokazać się w zakresie prac nad wodorem. Współpraca z międzynarodowymi partnerami, takimi jak Inicjatywa Awangarda czy Śląsko-Małopolska Dolina Wodorowa, pozwala na rozwijanie potencjału regionu w tym strategicznym obszarze. Krynica Forum 2023 będzie miejscem, w którym eksperci z różnych dziedzin podejmą debatę na temat potencjału gospodarki wodorowej i jej wpływu na przyszłość.

na podstawie inf. prasowej